Tag Archive: Đời thường

Cất vó_ Raising the fishing net

Enjoy

Chuyến đò quê

Nắng mới _ Sunlight

Làm đồng _ Work in the fields

Bãi bồi _ Alluvial ground

Chăn trâu

Mẹ già

Hoa Giấy Thanh Tiên

Bến

Đánh bắt_ Fishing