Tag Archive: Thiên nhiên

Sen_ Lotus

Bãi bồi _ Alluvial ground

Thanh bình

Hoa

Hoa cỏ đuôi gà

Rêu