Sen_ Lotus

Cất vó_ Raising the fishing net

Enjoy

Miếu cổ giữa đồng _ The Archaic temple in the midle of a field

Yên bình _ Peaceful

Hoa đồng tiền

Đường về _ Way back

Chuyến đò quê

Nắng mới _ Sunlight

Làm đồng _ Work in the fields

Sen 2

Bãi bồi _ Alluvial ground